Игри

Информация за страница Общество

Общество по принцип означава общност от група или хора и отношения и социален статус. В миналото пък това е представлявало общности от определени райони и места. Вероятно много учени са посветили трудове, отнасящи се за различни общества. Социологията е една от науките, които се занимава с него.  Обществото може да се състои както от големи, така също и от по-малки групи. Например всяко семейство е едно малко общество, а може да се каже, че съществува и обратният вариант – обществото е едно голямо семейство. Когато по-големи и по-малки групи хора живеят заедно, включително и в една държава, те споделят редица общи неща – както проблеми, така и радости. Ето защо е от изключително съществено значение да бъде изграден ред и хармония, чрез които ще се избегнат евентуални конфликти. Всеки от вас със сигурност знае какво представлява общественото мнение. Ежедневно се провеждат многобройни социологически анкети, допитващи се до различни хора от обществото за определени проблеми. В новинарските емисии постоянно отразяват такива репортажи, в които обикновено се посочват компютърни схеми с отбелязани проценти. Това е общият сбор от положителните и отрицателните отговори, които са дали хората. Много са въпросите, които се отправят в тези анкети – например много ли са високи сметките за ток или пък дали даден политик няма да бъде по-добър вариант за управлението на страната. Възникванията на общества вероятно датират още от древността, когато родените по това време са правили първите опити за въвеждането на някакъв ред и законност, макар и не толкова типични, както в наши дни.

                Във всяко общество съществува йерархия и както добре знаете, едни заемат по-висока позиция, а други – значително по-ниска. Във всички общества има елити и по-незначителни прослойки от хора. Например за такива се смятат обикновените работници или въобще хората с по-нископлатени професии. Това не означава в никакъв случай, че въпросните индивиди вредят на обществото и че не му носят никакви ползи, а чисто и просто обстоятелствата ги заставят да заемат по-ниско обществено положение. Всеки от вас със сигурност може да изброи имената на поне няколко световно известни социолози, които в своите трудове нееднократно са се опитвали да проследят взаимоотношенията в дадено общество и да дадат възможно най-ясна и точна дефиниция на това понятие. Такива са например Макс Вебер, Питър Шугар и още стотици други, които в по-малка или по-голяма степен се занимават с това да вникнат по-дъллбоко в същността на обществото. В своите трудове те излагат своите различни виждания за социалните проблеми и как според тях могат да бъдат разрешени в полза на всички. Без съмнение социологията е изключително интересна наука, която се развива и усъвършенства непрекъснато. Това се дължи безспорно и на факта, че във всяко общество непрекъснато възникват нови проблеми за решаване. С течение на годините – от миналото до днес – обществата са получили както много улеснения в своето съществуване, така също и такива неща, които по една или друга причина пречат на тяхното нормално развитие. Затова в многобройните изследвания със сигурност ще видите доста различни възгледи, но освен това и допирни точки, чрез които учените съпоставят или отхвърлят нормите в дадено общество.

 

Етикети:   България , Запознанства , Комуникации
eXTReMe Tracker